Identitest

De IdentiTest is de meest gedetailleerde interessetest van Nederland. Na het maken van de test heb je niet alleen een overzicht van erg veel sectoren (interessegebieden) waarvoor je wel/geen belangstelling hebt, maar je krijgt ook te zien bij welk persoonlijkheidstype je hoort, en welke soorten werk voor jou waarschijnlijk interessant zijn.

Het komt erop neer dat je straks niet alleen weet welke opleidingen en beroepen je wel aanspreken, maar ook waarom dit zo is (omdat mensen van een bepaald type nu eenmaal voorkeuren hebben voor bepaalde werkzaamheden).

Je kunt deze test maken omdat je nog helemaal geen toekomstplannen hebt, maar ook als heroriŽntatie, of als een laatste "controlepost", om er zeker van te zijn dat je geen interessante mogelijkheden over het hoofd hebt gezien.

Omdat de test erg gedetailleerd is, moet je er wel even de tijd voor nemen: er zijn drie onderdelen, met respectievelijk 50, 94 en 141 vragen. Het maken van de totale test neemt ongeveer een half uur in beslag.

N.B. 1: Maak de test rustig, geconcentreerd, en zonder bemoeienis van anderen. Hoe serieuzer je werkt, hoe betrouwbaarder het eindresultaat is!

Kijk hier voor een voorbeeld rapport (PDF).

N.B. 2: Ga bij het maken van de test niet uit van ťťn toekomstwens die voor jou eigenlijk al vast ligt, maar stel je open voor alle activiteiten, en geef ze een eerlijke waardering. Als je dat niet doet, heeft de test geen zin, en doe je jezelf tekort.

N.B. 3: Deze test zegt alleen iets over je interesses, en niets over je capaciteiten.

Let op: Deze test is niet gratis. Voor de uitslag wordt een vergoeding van 7,50 euro gevraagd.
Kijk hier voor meer informatie over de betaalmethoden.


Onderdeel A: werksoorten

Geef van alle werksoorten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.
Het is dus niet de bedoeling dat je een waardering geeft voor de voorbeelden: deze zijn alleen bedoeld om duidelijker te maken aan welke concrete situaties je bij elke werksoort zou kunnen denken.

Soort werk

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

artikelen lezen over niet-exacte onderwerpen (bijv. archeologie, rechtspraak, filosofie)

onderzoek verrichten op exact gebied (bijv. op het gebied van vliegtuigbouw, bodemgesteenten, energiebronnen)

administratief werk verrichten (bijv. bij een bank, op een kantoor, in een medisch centrum)

producten maken (bijv. levensmiddelen, kleding, gebruiksvoorwerpen)

mooie dingen maken (bijv. sieraden, modieuze kleding, cadeauartikelen)

technische klussen uitvoeren (bijv. elektriciteit aanleggen, cv installeren, timmerwerk verrichten)

mensen benaderen met het doel om iets te verkopen (bijv. als vertegenwoordiger, telefonisch verkoper, verzekeringsagent)

werkstukken maken over niet-exacte onderwerpen (bijv. voor geschiedenis, maatschappijleer, economie)

dienstverlenend werk verrichten (bijv. in een restaurant, bij de klantenservice van een warenhuis, in een hotel)

technische apparatuur in elkaar zetten (bijv. motoren, computers, geluidsapparatuur)

reparaties verrichten (bijv. aan motorvoertuigen, computers, wasmachines)

leiding geven (bijv. aan een afdeling van een bedrijf, aan een politieke partij, aan een jongerenorganisatie)

handelend optreden in risicovolle situaties (bijv. bij overvallen, branden, rellen)

oplossingen bedenken voor maatschappelijke of economische problemen (bijv. werkloosheid, criminaliteit, immigratie)

een eigen bedrijf beginnen (bijv. een winkel, een restaurant, een reclamebureau)

klanten helpen (bijv. in een winkel, bij een bank, bij een reisbureau)

je inzetten voor het welzijn van bepaalde groepen (bijv. verslaafden, vluchtelingen, mensen in Derde Wereldlanden)

werkstukken maken over exacte onderwerpen (bijv. voor natuurkunde, scheikunde, biologie)

mensen medisch verzorgen en begeleiden (bijv. in een gezondheidscentrum, in een ziekenhuis, in een praktijk voor fysiotherapie)

avontuurlijke dingen ondernemen (bijv. als bergbeklimmer, testpiloot of oorlogsverslaggever)

werken met machines of andere apparatuur (bijv. in de wegenbouw, in een laboratorium, op een luchthaven)

verantwoordelijkheid dragen voor de goede gang van zaken (bijv. in een hotel, op een kantoor, bij een krant)

jongeren begeleiden (bijv. in een gezinsvervangend tehuis, in de crisisopvang, bij het zelfstandig leren wonen)

hulpverlenend werk verrichten (bijv. in de gezinszorg, bij de kindertelefoon, in een therapeutisch centrum)

mensen adviezen geven (bijv. over het kopen van een woning, het vinden van een baan, het kiezen van een opleiding)

je fantasie gebruiken (bijv. bij het schrijven van verhalen, het inrichten van etalages, het maken van tekeningen)

buiten bezig zijn (bijv. planten verzorgen, tuinen opknappen, dieren verzorgen)

natuurkundige of scheikundige verschijnselen bestuderen (bijv. magnetisme, kernfusie, broeikaseffect)

je ideeŽn of gevoelens op een kunstzinnige manier weergeven (bijv. in tekeningen, op het toneel, in de muziek)

"doe-werk" verrichten (bijv. bestellingen bezorgen, voertuigen besturen, spullen verhuizen)

mensen informatie geven (bijv. over woninginrichting, gezonde voeding, uiterlijke verzorging)

met je handen werken (bijv. bij een supermarkt, bij een tuincentrum, bij een verhuisbedrijf)

precisiewerk leveren (bijv. keurig verzorgd typewerk op de computer, duidelijke overzichten van bedrijfsresultaten, heldere verslagen van vergaderingen)

artikelen lezen over exacte onderwerpen (bijv. over vorderingen in de medische wetenschap, de techniek, het ruimteonderzoek)

ordenen en sorteren (soort bij soort plaatsen) (bijv. post, cdís, boeken)

onderzoek verrichten op niet-exact gebied (bijv. op geschiedkundig, psychologisch of maatschappelijk terrein)

psychologische of maatschappelijke verschijnselen bestuderen (bijv. stress, verslaving, discriminatie)

allerlei dingen regelen (voor bijv. tentoonstellingen, sportdagen, congressen)

bouwen (bijv. huizen, kantoorgebouwen, stadswijken)

nieuwe uitdagingen opzoeken (bijv. een avontuurlijke baan aannemen, in het buitenland gaan werken, een stuk oerwoud of poolgebied verkennen)

in huis werkzaamheden verrichten (bijv. schilderen en behangen, koken, vloerbedekking leggen)

vragen van mensen beantwoorden (bijv. op een luchthaven, op een stad- of gemeentehuis, bij een helpdesk)

dingen controleren (bijv. belastingaangiften op fraude, levensmiddelen op verboden stoffen, juridische teksten op fouten)

technische verbeteringen bedenken (voor bijv. waterzuivering, ruimtevaart, computerprogramma's)

ontwerpen maken (bijv. voor posters, interieurs, meubels)

mensen met een handicap helpen (bijv. als doventolk, als ergotherapeut, als logopedist)

je eigen grenzen verkennen (bijv. bij de mariniers, in extreme weersomstandigheden, in survivaltochten)

dingen op een overzichtelijke manier op papier zetten (bijv. inkomsten en uitgaven van een bedrijf, bezienswaardigheden in een stad, programmaís van een televisieomroep)

activiteiten organiseren voor een bedrijf (bijv. reclamecampagnes, studiedagen, personeelsuitjes)

kunstmanifestaties bezoeken of bijwonen (bijv. exposities in een museum, fototentoonstellingen, toneelstukken)


Onderdeel B: werkterreinen

Geef van alle werkterreinen aan hoe aantrekkelijk het je lijkt om daarin werkzaam te zijn.

Werkterreinen

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

in de pedagogiek (opvoedkunde)

in een galerie (tentoonstellings- en verkoopruimte voor kunst)

bij een arbeids-, of loopbaanbegeleidingsbureau (mensen helpen aan een (betere) baan)

bij een school

bij een bank

in de natuurkunde

in een hotel

in de binnenhuisarchitectuur

in een huisartsenpraktijk

bij de landmacht

bij een edelsmid (voor het maken van sieraden)

bij de redactie van een tijdschrift of televisieprogramma

in een restaurant

op een accountantskantoor

bij de politie

in de wiskunde

op een sportschool

bij een webwinkel

bij een toneelgezelschap

bij een uitgeverij van romans en verhalen

bij een drukkerij

bij een grafisch ontwerpbureau

bij een jongerencentrum (voor het organiseren van allerlei activiteiten)

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (voor het omzetten van onderzoeksresultaten in grafieken en tabellen)

in een verpleeg- of verzorgingstehuis

in een bedrijfslaboratorium

bij een attractiepark (bijv. de Efteling)

bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (oorlogsarchieven)

op een VVV-kantoor

in de woninginrichting

bij een evenementenbureau (voor de organisatie van beurzen, festivals, concerten, enz.)

bij de marine

in een museum

in een staalfabriek

bij een tuincentrum

bij een krant

in de literatuur

in de industriŽle vormgeving (het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, zoals lampen, tassen, autoís, enz.)

op kantoor

in de planologie (ruimtelijke ordening: indeling/inrichting van gebieden)

bij een rechtbank

in de theologie (studie van godsdienst of godsdiensten)

op zee

in de voedselproductie

bij een reclamebureau (als tekstschrijver)

op een advocatenkantoor

op de administratie van een bedrijf

op een weerstation

bij een vertaalbureau

bij een stedenbouwkundig adviesbureau

op een agrarisch bedrijf

in een ziekenhuis

in een band of orkest

bij een softwarebedrijf

op een luchthaven

in een kapsalon

bij een elektriciteitsbedrijf

in een kerk, moskee, of ander godsdienstig centrum

bij een vereniging voor natuur- of milieubescherming

bij de nieuwsredactie van een televisieomroep

bij een historisch museum

bij een cateringbedrijf of partyservice (voor het leveren van maaltijden, hapjes, enz.)

bij het TNO (toegepast natuurkundig onderzoek naar bijv. nieuwe materialen en apparatuur)

in een dierenasiel of dierenpension

in een schoonheidssalon

in de leerlingbegeleiding

in de kraamverzorging

in de psychologie

op een muziekschool

in een dierentuin

in een teken- of schilderatelier

in de fotografie

in een garagebedrijf

bij een sportclub of -vereniging

bij een ICT adviesbureau

op de afdeling verkoop van een bedrijf

bij een reclamebureau (als tekenaar)

in het bodemonderzoek (naar ontstaan en samenstelling van aardlagen)

in het maatschappelijk werk

in een kledingwinkel

bij een modeontwerpbureau

bij Staatsbosbeheer

in het chemisch onderzoek

bij een reisbureau

in een winkel

in de hulpverlening

bij een bouwbedrijf

in de elektronica

bij een architectenbureau

bij de luchtmacht

in een theater (bijv. in toneel- of dansvoorstellingen)

bij een taleninstituut (voor het geven van talencursussen)

op het kantoor van een transportbedrijf

in een fotozaak


Onderdeel C: activiteiten

Geef van alle activiteiten aan hoe groot je belangstelling ervoor is.

Activiteiten

Veel
belangstelling

Enige belangstelling

Misschien belangstelling

Weinig belangstelling

Geen belangstelling

leerstof van een bepaald vak aan kinderen uitleggen

buitenlanders helpen bij het inburgeren in ons land

de lay-out van brochures en reclamefolders verzorgen

schepen bouwen en onderhouden

websites maken voor bedrijven

geluidsapparatuur en tv's repareren

orders (bestellingen) voor een bedrijf afhandelen

lesgeven

tunnels en bruggen ontwerpen

ringen, armbanden en kettingen maken

vorm, indeling, lettertype, enz. bepalen van teksten en advertenties in kranten, tijdschriften en brochures

de criminaliteit bestrijden

plannen maken voor de ligging van nieuwe woonwijken en industriegebieden

als systeembeheerder het computernetwerk van een bedrijf opzetten en onderhouden

in musicals of cabaretvoorstellingen spelen

van alles regelen voor groepen toeristen in het buitenland

een bos of natuurgebied beheren en onderhouden

patiŽnten onderzoeken en behandelen

elektriciteit aanleggen

Rechtszaken tegen verdachten voorbereiden

vracht vervoeren per schip over rivieren en kanalen

kleding maken

muziek bedenken bij songteksten of gedichten

onderzoek doen naar natuurkundige verschijnselen in het heelal (kosmische straling, gewichtloosheid, enz.)

kunstvoorwerpen uit vroegere culturen opgraven en bestuderen

gymnastieklessen geven

onderzoeken waar nieuwe wegen, kruispunten, rotondes, enz. het best aangelegd kunnen worden

gebruiksvoorwerpen uit vroegere eeuwen opgraven en bestuderen

vee houden

je verdiepen in taal, gewoontes en gebruiken van mensen in andere landen

kleding inkopen voor een kledingzaak

mensen weer leren lopen na een verkeersongeval

voedingsadviezen geven aan sportmensen, bejaarden, enz.

kunstvoorwerpen uitzoeken voor pleinen, openbare gebouwen, enz.

mensen begeleiden bij relatie- of opvoedingsproblemen

boeken, tijdschriften en kranten maken

de samenstelling en eigenschappen van chemische stoffen onderzoeken

berekenen welke hypotheken het gunstigst zijn voor bedrijven of particulieren

adviezen geven over het gebruik van cosmetica (schoonheidsmiddelen)

Nederlandse en buitenlandse romans lezen

als vlieginstructeur werken

motoren en machines ontwerpen

bedrijven financiŽle adviezen geven

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen registreren en onderzoeken

psychologische tests afnemen en bespreken

kansberekeningen maken

de orde handhaven waar dat nodig is

dieren verzorgen op een boerderij

onderzoek doen naar menselijke emoties (angst, boosheid, enz.)

mensen met een handicap verzorgen

mensen interviewen

zingen

vrachtvervoer voor schepen of vliegtuigen regelen

patiŽnten in een ziekenhuis verzorgen

andere talen spreken en schrijven

de geschiedenis van Nederland van de laatste vijftig jaar bestuderen

groenten en fruit verbouwen

ontwerpen maken voor de inrichting van woningen, kantoren, scholen, enz.

werken als telefonisch verkoper of vertegenwoordiger

kleding verkopen

nieuwe televisieprogrammaís bedenken of produceren

maaltijden bereiden

tekeningen voor boeken of tijdschriften maken

een eigen bedrijf of winkel hebben

beurzen en andere evenementen organiseren

tentoonstellingen in een museum organiseren

vliegtuigen onderhouden en repareren

onderzoek doen naar de kleinste deeltjes in de natuurkunde

artikelen schrijven voor een krant of tijdschrift

acteren in films

onderzoeken of mensen of bedrijven in strijd met de wet gehandeld hebben

tekeningen maken voor posters en flyers

relatiegeschenken bedenken en ontwerpen voor bedrijven

portretfoto's en fotoreportages maken als fotograaf

beoefenaars van verschillende sporten trainen

etalages inrichten

producten verkopen

een muziekinstrument bespelen

als kok in een restaurant werken

de inhoud van een tijdschrift bepalen

met stadsbewoners praten over verbeteringen in hun wijk

de zeebodem en oceaanstromingen onderzoeken

met een filmcamera werken

centrale verwarming installeren

recensies (beoordelingen) van nieuwe romans en verhalenbundels schrijven voor een krant of tijdschrift

mensen of landschappen tekenen of schilderen

mensen informeren over vakantiemogelijkheden en reizen

bacteriŽn onderzoeken in een laboratorium

met mensen praten over dingen die met godsdienst en geloof te maken hebben

personeelsfeesten en personeelsuitjes organiseren

zorgen dat alle voorzieningen in een hotel (maaltijden, schoonmaak, enz.) goed geregeld zijn

films, animaties of reclamespotjes maken voor bedrijven of instellingen

onderzoek doen naar allerlei vormen van menselijk gedrag (agressie, verliefdheid, verslaving, enz.)

verhalen schrijven

de tekst en vormgeving van websites verzorgen

gasten bedienen in een restaurant

nieuwe consumentenelektronica ontwikkelen (computers, geluidsapparatuur, enz.)

zorgen dat een hotel er goed verzorgd en gezellig uitziet

tournees en optredens van artiesten organiseren

je verdiepen in de bijbel, koran, of andere godsdienstige werken

zorgen voor tijdige leveranties van groothandels aan winkels

meubels ontwerpen en maken

sporttoernooien organiseren

bijwerklessen geven aan kinderen met achterstanden

een actualiteitenrubriek voor radio of tv verzorgen

littekens onzichtbaar maken

mensen met verslavingsproblemen opvangen en begeleiden

een dierenarts of veearts assisteren

bouwtekeningen maken voor huizen en andere gebouwen

onderzoeken waar jongeren in een probleemwijk behoefte aan hebben

ziekten vaststellen en geneeswijzen bepalen

films of toneelstukken regisseren

timmeren en metselen

onderzoek doen naar klimaatverandering

vrachtvliegtuigen besturen

planten en bomen kweken

het gedrag van dieren in de natuur observeren

mensen verdedigen die van een misdrijf beschuldigd zijn

gebouwen inrichten (gordijnen, vloerbedekking, verlichting, enz. aanbrengen)

groepen toeristen rondleiden

als tolk werken

plannen en werktekeningen voor stadsvernieuwing maken

scheikundige proeven doen

klanten helpen bij een bank

wiskundige kennis toepassen in de informatica

computergames ontwikkelen

economische of technische vraagstukken oplossen met behulp van wiskunde

onderwerpen uit de middeleeuwen bestuderen

als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis werken

brieven, verslagen, enz. typen op de computer

medewerking verlenen aan godsdienstige bijeenkomsten

de vrede handhaven in oorlogsgebieden binnen een VN-leger

de boekhouding van bedrijven verzorgen

vrachten over zee vervoeren

klanten helpen in een bibliotheek of informatiecentrum

patiŽnten thuis medisch verzorgen

autoís repareren

de huid van cliŽnten verzorgen en behandelen

meewerken aan de bescherming van bedreigde planten en dieren

onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden van laser, nanotechnologie en andere natuurkundige ontdekkingen

zieke dieren verzorgen en vervoeren bij de dierenambulance


Hieronder staan nog een paar algemene vragen. Deze zijn nodig om het rapport nauwkeuriger te kunnen opstellen.

Geef verder je juiste email adres. Dit email adres wordt alleen gebruikt om je persoonlijke testcode toe te sturen.


Wat is je geslacht ?Je leeftijd ?Wat is je hoogst voltooide opleiding
of met welke opleiding ben je nu bezig ?

Wat is je huidige functie/beroep?
(volg je nog een opleiding vul dan student of scholier in):

Je E-mail adres (voor toezending rapportcode):

Nogmaals je E-mail adres (ter controle):